25 gennaio 2017 - Scala mobile alta 30 metri e 75% pendenza


Foto 11